Logo Atrium Utveckling

ATRIUMS INTEGRITETSPOLICY

ATRIUM UTVECKLING vill vara transparanta med hur vi arbetar och hanterar den information vi samlar om våra besökare. Som besökare kan du här få information om dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig. På denna sida kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats (Personuppgiftsansvarig) samt hur vi hanterar personuppgifter som rör våra kunder. (Personuppgiftsbiträde).

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

ATRIUM UTVECKLING är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du som besökare:

 • Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
 • Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande).
 • Har rätt att uppdatera sina uppgifter.
 • Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
 • Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.

Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

 • ATRIUM UTVECKLING är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du som besökare:

  • Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
  • Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande).
  • Har rätt att uppdatera sina uppgifter.
  • Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
  • Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
  • Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.

Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.

ATT GE/DRA TILLBAKA MEDGIVANDE

Du som besökare har rätten att bestämma över lagringen av dina personuppgifter. Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen. Du kan förhindra vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare. För att göra det enkelt för dig har vi lagt in länkar lite längre ner till de vanligast förekommande webbläsarnas hjälpavsnitt för radering av cookies.

För att få ladda ner våra dokument behöver du godkänna att vi lagrar dina uppgifter, i syfte att vi ska kunna ge dig förslag på vidare läsning inom området. Du kan när som helst avanmäla dig från utskicken genom en länk i mejlmejlet. Du kan även uppdatera dina inställningar för utskick genom länken i mejlmejlet. Om du avregistrerar dig från vidare utskick tas dina personuppgifter bort ur vårt system. Du kan också mejlmejla oss på info@atriumutveckling.se. Ange då ditt namn och den mejladress du registrerade så tar vi bort dig ut vårt system.

 ATT UPPDATERA SINA UPPGIFTER

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara mejla oss på: info@atriumutveckling.se så löser vi det.

ATT BLI GLÖMD

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på info@atriumutveckling.se

ATT FÅ DINA UPPGIFTER UTLÄMNADE OCH/ELLER EXPORTERADE

För att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss på info@atriumutveckling.se. Vi skickar då snarast alla uppgifter vi har lagrade till dig.

TREDJEPARTSINFORMATION

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi varken säljer, byter eller överför dem till externa parter.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

För våra kunder är vi personuppgiftsbiträde. Det innebär att vi hanterar data som innehåller personuppgifter för våra kunders som är personuppgiftsansvarig, exempelvis kopplat till anställda och slutkunder. Vårt ansvar som biträde är att se till att:

 1. Uppgifterna lagras på ett säkert och strukturerat sätt.
 2. Göra det möjligt för personuppgiftsansvarig att kunna fullfölja sina skyldigheter gentemot slutkund.

VAD LAGRAR VI OCH VARFÖR?

Vi arbetar med att skräddarsy utbildningsinsatser för att utveckla kundrelationer.  Beroende på överenskommelsen med våra kunder kan det förekomma personuppgifter som rör vår kund. Detta är för att vi arbetar med arbetsplatsnära exempel från verksamheterna. I samband med våra uppdrag kan det hända att vi behöver lagra telefonsamtal för att vi ska kunna analysera vår kunds prestation. Insamlingen av dessa samtal görs antingen av oss eller av vår kund som är Personuppgiftsansvarig. När vi samlar in samtal görs det endast med uttryckligt medgivande av både medarbetare och slutkund. Lagringen sker säkert med hjälp av ???Microsofts tillhandahållna molntjänst OneDrive. ????Insamlad data tas bort när behovet för dem inte längre finns, exempelvis efter genomgång av resultat vid mätning.

RADERING AV UPPGIFTER/RÄTTEN ATT BLI GLÖMD

Som personuppgiftsbiträde har vi skyldigheten att tillgodose Personuppgiftsansvarigs skyldigheter. Vi lagrar inte data längre än nödvändigt för vårt samarbete och tar utan dröjsmål bort insamlad data innehållande personuppgifter på begäran av Personuppgiftsansvarig.

KONTAKTA OSS

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter & cookies är du välkommen att kontakta oss direkt på info@atriumutveckling.se

Rulla till toppen