Logo Atrium Utveckling
Motivera genom Feedback

Feedback är ett effektivt kommunikationsverktyg när du som chef vill skapa en kultur där medarbetarna känner att de blir sedda som de unika varelser de är. Alla vill bli sedda. Framgångsrika ledare ser människan, vad hon skapar och förstår varför hon inte gör det. Feedback är gratis och till för att ösas med.

Feedback skapar möjlighet till:
•  Att du får god kunskap om dina medarbetares attityder, trivsel, kunskap och utvecklingspotential.

•  Att dina medarbetare blir tryggare och vågar mer.
•  Att klimatet blir bättre, motivationen och produktivitet ökar.
•  Sjukfrånvaron kommer att minska.

DELTAGARE
Chefer.

FÖRKUNSKAPER
Detta är en utbildning vi erbjuder där förkunskaper ej krävs. Alla har garanterat erfarenheter med sig som samtliga deltagare kan lära sig av.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN 

Feedback hjälper dig att plocka fram dina medarbetares inneboende resurser. Den skapar en arbetsplats som ger dig och dina medarbetare den energi som behövs. Medarbetarna kommer att visa att det lönar sig eftersom människor som känner sig sedda, som får hjälp till att utvecklas och som får bidra till en verksamhets utveckling skapar resultat!

ARBETSMODELL 

Förberedelser:
Deltagaren ska ta med sig egna erfarenheter och case. Detta används som underlag för den praktiska träningen.

Förstudie:
För att utbildningsledaren ska kunna förbereda sig och anpassa utbildningen till deltagarens önskemål, skickar vi ut en enkät innan utbildningen där deltagaren fyller i viktig information om sig själv, sitt företag samt förväntningar på utbildningen.

Genomförande av steg 1: 
Två dagar då deltagaren deltar i givande gruppövningar samt tränar på verklighetsanpassade case. För att kunna individanpassa utbildningen har vi ett maxantal på åtta personer.

Hemarbete:
Deltagaren får i uppdrag att reflektera steg 1, läsa vår bok om feedback och att förbereda med svåra case till steg 2 på utbildningen.

Genomförande av steg 2:
 Repetition av grundutbildningen samt förbättring och förstärkning av sina egna presentationer. Diplomering.

INNEHÅLL STEG 1 (1 DAGAR)

•  Varför ska ni  vara där?
•  Hur kan ni förbättra era kundrelationer?
•  Riktlinjer och policys
•  PUL
•  Tonalitet
•  Starka och svaga fraser
•  Transparens
•  Hemarbete
 
INNEHÅLL STEG 2 (1 DAG)
•  Respetition av steg 1
•  Diskussioner av medhavda case
•  Att hantera krokar
•  Hantering av troll
•  Övningar
•  Grupparbete
•  Hemarbete
 
INNEHÅLL STEG 3 (1 DAG)
•  Repetition av steg 1 och 2
•  Hantering av specifika ärenden
•  Gästföreläsare om hur de lyckats och vägen dit
•  Test
•  Diplomering

FÖR MER INFORMATION: ATRIUM UTVECKLING AB
Stenmoravägen 7
184 97 LJUSTERÖ
0708-955 554
E-post: info@atriumutveckling.se

Rulla till toppen