Logo Atrium Utveckling
Presentationsteknik och retorik

”Den ena människan är den andras spegel”
Abraham Lincoln

Att tala inför publik förknippas för många med oro och ångest. Det finns dock inget som kan ge en sån kick som att känna att du har publiken med dig, -att du kan påverka!

Vårt mål är att våra deltagare ska känna säkerhet inför sina kollegor eller kunder. Trygga föredragare kan skapa en enorm dynamik!

DELTAGARE

Alla som känner att de vill bli säkrare inför publik.

FÖRKUNSKAPER

Detta är den enda utbildning vi erbjuder där förkunskaper ej krävs. 
Alla har garanterat erfarenheter med sig som samtliga deltagare kan lära sig av.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN 

Deltagarna skall känna sig säkrare i att stå inför publik. 
De ska ha fått med sig tekniker för att genomföra bra presentationer.
De skall även ha fått med sig kunskaper om hur de kan påverka sina åhörare.

ARBETSMODELL 

Förberedelser:
Deltagaren ska ta med sig presentationsmaterial för sitt företag och sina produkter/ tjänster. Detta används som underlag för den praktiska träningen.

Förstudie:
För att utbildningsledaren ska kunna förbereda sig och anpassa utbildningen till deltagarens önskemål, skickar vi ut en enkät innan utbildningen där deltagaren fyller i viktig information om sig själv, sitt företag samt förväntningar på utbildningen.

Genomförande av steg 1:
Två dagar då deltagaren deltar i givande gruppövningar samt tränar på verklighetsanpassade presentationer. För att kunna individanpassa utbildningen har vi ett maxantal på åtta personer.

Projektarbete:
Deltagaren får i uppdrag att förbereda och genomföra en presentation som sedan redovisas på steg 2 utbildningen.

Genomförande av steg 2:
Repetition av grundutbildningen samt förbättring och förstärkning av sina egna presentationer. Diplomering.

INNEHÅLL STEG 1 (2 DAGAR)

•  Framtida krav på kundservice
•  Kunskapsbehov
•  Servicebegreppet
•  Vikten av rätt attityd i kundkontakterna
•  Röst och språk
• Att styra och vända kundsamtal
•  Att undvika över och underservice
•  Konsten att säga nej
•  Hantering av missnöjda kunder
•  Våra kunders handlingsmotiv
•  Frågeteknik
•  Att analysera kunders problem, behov och förväntningar
•  Att skapa merförsäljning
•  Rollspel med samlyssning
•  Övningsuppgifter
•  Grupparbeten
•  Projektarbete
 
INNEHÅLL STEG 2 (1 DAG)
• Repetition av steg 1
• Uppföljning och samlyssning på egna inspelade kundsamtal.
•  Fördjupning och förstärkning av kunskaperna genom feedback.
•  Diplomering

FÖR MER INFORMATION: ATRIUM UTVECKLING AB
Stenmoravägen 7
184 97 LJUSTERÖ
0708-955 554
E-post: info@atriumutveckling.se

Rulla till toppen