Logo Atrium Utveckling
PROJEKTLEDNING OCH KONSULTATION

Customer experience (CX) hjälper er att upptäcka och tillämpa nya kundinsikter.

Förmågan att leverera enastående kundupplevelser är en av de viktigaste framgångsfaktorerna idag. Kombinationen av kundinsikt på individnivå och ett flexibelt tillvägagångssätt för att bemöta kunden med rätt budskap i rätt tid i den kanal kunden valt kan ge stora konkurrensfördelar. Detta innebär mer än att bara göra på samma sätt som tidigare fast i nya kanaler. Det krävs nya tillvägagångssätt.

Vi hjälper er att ta fram insikter och strategier med syfte att få högre servicegrad och nöjdare kunder. Det kan vara allt från:

▪   Rekrytera medarbetare

▪   Utbilda och träna medarbetare och coacher

▪   Hjälp med kravspec av ny teknisk plattform

▪   Utformning av funktionella lokaler / arbetsplatser

▪   Ta fram tydliga strategier för de kanaler som är relevanta

Vårt synsätt nya kanaler enbart är verktyg som skapar möjlighet att få bättre kundrelationer.
Vi hjälper er att starta eller göra om er närvaro i olika kanaler.

Rulla till toppen