Logo Atrium Utveckling

Kan du svara på hur länge din kund måste vara kund, 
eller hur många köp er kund måste göra för att bli lönsam?

Vi utvecklar 
lönsamma 
kundrelationer

Vi vet att det kostar pengar att ersätta en befintlig kund med en ny, minst tio gånger i tid och pengar.

Med våra specialiserade konsulter garanterar vi att du får rätt kompetens med tydliga resultat. Vi har spetskompetens inom kundrelationer, service, försäljning, ledarskap och digitala strategier gentemot kund.

ATRIUM startades 1994 av Stephanie König.
ATRIUM UTVECKLINGS affärsidé ”Vi inspirerar och vägleder företag och organisationer att få bättre kundrelationer. Genom konsultation, föreläsningar, litteratur, utbildning och coaching får våra kunder förbättrade kundrelationer och ökad lönsamhet.”

ATRIUM UTVECKLINGS vision Vi ska få företagen att bjuda in kunder att delta i ledningsgrupp och styrelse!

Expertisområden

Customer experience

Eller som vi säger på svenska, kundupplevelse. Nöjda kunder ger framgång. Framgång ger lönsamhet. Lönsamhet ger nöjd styrelse. Om ni vill öka er lönsamhet och kundnöjdhet vet vi hur.

Motiverande feedback

Framgångsrika ledare ser människan, vad hon skapar och förstår varför hon inte gör det. Feedback är gratis och skapar massor av möjligheter.

Kommunikation 
i sociala medier

Att vara tydlig, engagerande, kortfattad och positiv kanske låter enkelt. Det är det inte. Vi utbildar och tränar de som ska göra jobbet och gör dem trygga och säkra.

Tydliga strategier 
i sociala medier 


Precis lika viktigt som lansering av andra nyheter är det att ha tydliga strategier och mål med deltagandet i sociala medier. Vi hjälper er att bli framgångsrika.

ATRIUM UTVECKLINGS vision: Vi ska få företagen att bjuda in kunder att delta i ledningsgrupp och styrelse!

Utbildningar och seminarier

Kundrelationer via telefon

Diplomutbildning 2+1 dag.

 

Sociala medier och
kundrelationer - Workshop

Diplomutbildning 1+1+1 dag

 

Försäljning via telefon

Diplomutbildning 2+1 dag.

 

Ledarskap för operativa chefer

Diplomutbildning 2+3+2+1 dag.

 

Presentaionsteknik och retorik

Diplomutbildning 1+1 dag.

 

Feedback

Ge motiverande feedback.

 

Rulla till toppen