Logo Atrium Utveckling
EXPERTIS-OMRÅDEN

Vi tror på att utveckla människor och öka utrymmet för kompetens inom olika områden. Våra åtaganden tar inte slut när uppdraget är avslutat. Det är då utvecklingen tar vid. Vi följer upp och uppdaterar ständigt våra uppdragsgivare till nästa utvecklingsfas för att nå utsatta mål. Vi på Atrium utveckling har en långvarig relation med våra uppdragsgivare. Den vill vi vårda och utveckla så att våra kunder når långsiktig ekonomisk utveckling och lönsamhet.

CUSTOMER EXPERIENCE

Det här är inget hokuspokus. CX är helt enkelt hur dina kunder uppfattar kontakten med dig. Under ytan är det här naturligtvis komplext eftersom uppfattningen byggs upp av kundens förväntningar. Om du flyger med ett lågprisbolag är du förmodligen nöjd om du kommer fram någorlunda i tid utan missöden, medan ett dyrare flygbolag kan göra dig besviken om kaffet tar slut, även om allt annat går precis som det ska. Det handlar alltså om förväntningar – vad man har lovat och hur man lyckas hålla det. Kombinationen av kundinsikt på individnivå, interaktioner och flexibelt tillvägagångssätt för att bemöta kunden med rätt budskap i rätt tid i den av kunden valda kanal kan ge stora konkurrensfördelar. Detta innebär mer än att bara göra på samma sätt som tidigare fast i nya kanaler. Det krävs nya tillvägagångssätt.

Det visar sig dock att Svensken tycker att det är viktigare att ha trevligt på arbetsplatsen än att ha nöjda kunder, se sverigestudien. Har vi blivit självbelåtna och tar våra kunders gunst för given? Hur ser kundfokus ut på din arbetsplats?

Vi hjälper företag att vårda, bry sig om och engagera. Och vi vet att våra kunder blir mer lönsamma snabbt! Kontakta oss så berättar vi hur!

Motiverande feedback

Framgångsrika ledare ser människan, vad hon skapar och förstår varför hon inte gör det. Feedback är gratis och skapar massor av möjligheter.

Feedback är ett effektivt kommunikationsverktyg när du som chef vill motivera och skapa en kultur där medarbetarna känner att de blir sedda som de unika varelser de är. Alla vill bli sedda. Framgångsrika ledare ser människan, vad hon skapar och förstår varför hon inte gör det. Feedback är gratis och till för att ösas med, det skapar möjlighet till

• Att du får god kunskap om dina medarbetares attityder, trivsel, produkt- och företagskunskap och om deras utvecklingspotential.

• Att dina medarbetare blir tryggare och vågar mer.

• Att klimatet blir bättre, motivationen och prestationen ökar. På köpet ökar produktiviteten.

• Sjukfrånvaron kommer att minska.

Feedback hjälper dig att plocka fram dina medarbetares inneboende resurser. Den skapar en arbetsplats som ger dig och dina medarbetare den energi som behövs. Medarbetarna kommer att visa att det lönar sig eftersom människor som känner sig sedda, som får hjälp till att utvecklas och som får bidra till en verksamhets utveckling skapar resultat!  Vi erbjuder seminarier om feedback där boken Motivera genom feedback, skriven av Stephanie König självklart ingår. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Kommunikation i sociala medier

Att vara tydlig, engagerande, kortfattad och positiv kanske låter enkelt. Det är det inte. Vi utbildar och tränar de som ska göra jobbet och gör dem trygga och säkra.

I sociala medier är utrymmet ofta begränsat och därför skriver vi mycket kortfattat. Det kräver att vi har experter på kommunikation som klarar att vara tydliga och att undvika missförstånd. De medarbetare som ska fungera som kundtjänst i sociala medier måste få rätt förutsättningar.  De behöver utbildas i den valda kommunikationspolicyn. Lär dem också att skriva på ett sätt som passar i sociala medier. Det gäller att vara kort och konscis, men också att hitta rätt ton eller tilltal för just ditt företag och arbeta för att vara så transparent som möjligt.

Tonalitet och transparens handlar om vilken ton och vilket förhållningssätt ni har i dialogen i sociala medier.  De behöver även lära sig hur de ska hantera ”troll” och ”krokar” som handlar om de svårare kunddialogerna.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Tydliga strategier i sociala medier

Tydliga strategier och mål med deltagandet i sociala medier ger framgång. De som är framgångsrika vet detta. Vi hjälper er att undvika fallgropar och bli framgångsrika.

Precis som med andra nya projekt behövs en utvald grupp som kan göra förarbetet. Låt gärna personal från kundtjänst, marknadsavdelningen, säljledet eller andra relevanta personer få vara med i den projektgrupp du sätter ihop för att välja strategier. Projektgruppens ansvar är att ta fram fakta och underlag för att fatta välgrundade beslut. Målet är att de ska ge förslag på varför ni ska delta i sociala medier, tidplaner etc.  Här följer en checklista på gruppens uppdrag innan ni börjar delta:

Syfte och mål med deltagandet i sociala medier:

• Vilken/vilka kanaler föreslås som start

• Förslag på vilka som ska göra jobbet, dvs ha dialogen med kunderna

• Policys och guidelines

• Förslag på tonalitet

• Förslag på hur ni ska arbeta med ert varumärke

• Plan för kriskommunikation

• Hur allt ska loggas och bevaras

• Tidplan

• Utbildningsplan för de som utför arbetet

BÖCKER

Motivera genom feedback
Feedback är ett effektivt kommunikationsverktyg när du vill motivera och skapa en kultur där medarbetarna känner sig sedda som de unika varelser de är. Alla vill bli sedda. Framgångsrika ledare ser människan, vad hon skapar och förstår när hon inte gör det. Feedback är gratis och till för att ösas med. Boken fick hederspris vid utdelning av årets ledarbok 2007. (Boken är idag endast tillgänglig via Atrium)

BOKUS SAMMANFATTNING >

Kundrelationer i sociala medier
Framgångsrika företag ser till att kunderna känner sig värdefulla och lyssnade på. Sociala medier är effektiva verktyg för att få den nära och direkta kontakt som efterfrågas. Och om de används rätt kan de skapa såväl goda kundrelationer som ökad lönsamhet. Sociala medier har gett företag – och kunder – en helt ny arena, där det är lätt för kunderna att ge sin syn på företaget. Och de brukar ge både ris och ros. Det är därför viktigt att finnas med och kunna svara och ge feedback till kunder i sociala medier. Om ditt företag inte finns med i de sammanhangen vet du inte vilka rykten som sprids om er.

SMAKPROV >

Rulla till toppen