Logo Atrium Utveckling
Försäljning via telefon

”I ett beslutsögonblick så är det bästa du kan göra ’det rätta’ .
Det sämsta du kan göra är ingenting”

 Theodore Roosevelt

Effektivitet och merförsäljning är vägen till lönsamhet och nöjda kunder! Ett företags telefonrepresentanter är ofta de som snabbast kan påverka försäljningen i positiv riktning genom mängden dagliga telefon-kontakter. Dom är också en resurs med stor utvecklingspotential.

Att inte bara passivt ta emot en order utan också utöka den, att aktivera vilande kunder och att skapa nya kontakter är inte bara lönsamt. Det ger dessutom nöjdare kunder, som känner att de har en leverantör som är engagerad och gör sitt yttersta.

För att lyckas krävs högt motiverade medarbetare med klara och tydliga mål och som har självförtroende och kompetens att fördjupa kundrelationerna.

DELTAGARE
Utbildningen vänder sig till ordermottagare, innesäljare och telefonsäljare som arbetar med inkommande eller utgående samtal och som inte tidigare genomgått någon professionell säljträning.

FÖRKUNSKAPER
Deltagaren ska ha arbetat som telefonrepresentant i minst tre månader samt haft ett samtal med närmaste chef om mål och syfte med utbildningen. Inför uppföljningsdagen ska deltagaren lösa tilldelad hemuppgift.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN 

Förståelse för vilka faktorer som påverkar mitt säljresultat. Kunskaper om hur du skapar mer- försäljning i kundsamtalen. Kunskaper om hur du skapar en samtalsstruktur för hela kundsamtalet från inledning till avslut. Själv kunna analysera och utveckla sina kundsamtal.

ARBETSMODELL 

Förstudie:
Vi tar in viktig information om ert företag som ”påläsningsunderlag” för våra utbildare. Detta för att deltagaren ska känna igen sin egen verklighet i utbildningen. Vi ringer deltagaren innan utbildningen för att ställa kompletterande frågor samt motivera vad deltagaren kommer att få ut av utbildningen.

Genomförande av steg 1:
Två dagars utbildning där deltagaren får träffa andra i liknande yrkesroll, delta i givande gruppövningar samt träna på verklighets anpassade kundsamtal. Samtalen spelas in för att deltagaren ska kunna få konkret feedback från kursledaren samt övriga kursdeltagare.

Projektarbete:
Deltagaren får i uppdrag att spela in riktiga samtal som ska medföras till uppföljningsdagen.

Genomförande av steg 2:
Repetition av steg 1, skriftligt och muntligt test samt förbättring och förstärkning av de egna kundsamtalen. Diplomering av deltagaren.

Feedback:
Utbildningskonsulten kontaktar operativ chef efter utbildningen för att ge en återkoppling på hur vi uppfattat deltagaren samt ge konkreta förslag på hur chefen kan vidareutveckla medarbetaren.

INNEHÅLL STEG 1 (2 DAGAR)

•  Framtida krav på kundservice
•  Kunskapsbehov
•  Servicebegreppet
•  Vikten av rätt attityd i kundkontakterna
•  Röst och språk
• Att styra och vända kundsamtal
•  Att undvika över och underservice
•  Konsten att säga nej
•  Hantering av missnöjda kunder
•  Våra kunders handlingsmotiv
•  Frågeteknik
•  Att analysera kunders problem, behov och förväntningar
•  Att skapa merförsäljning
•  Rollspel med samlyssning
•  Övningsuppgifter
•  Grupparbeten
•  Projektarbete
 
INNEHÅLL STEG 2 (1 DAG)
• Repetition av steg 1
• Uppföljning och samlyssning på egna inspelade kundsamtal.
•  Fördjupning och förstärkning av kunskaperna genom feedback.
•  Diplomering

FÖR MER INFORMATION: ATRIUM UTVECKLING AB
Stenmoravägen 7
184 97 LJUSTERÖ
0708-955 554
E-post: info@atriumutveckling.se

Rulla till toppen